OFERTA

Oferta nasza przeznaczona jest dla dorosłych osób niesamodzielnych w każdym wieku , zarówno dla osób starszych jak i młodszych
potrzebujących opieki bądź intensywnej rehabilitacji ( stany po udarowe , powypadkowe , inna niepełnosprawność )

W ramach naszej oferty proponujemy :
* pobyt długoterminowy
*pobyt czasowy
* pobyt dzienny ( różne pakiety , w tym : opiekuńczy , rehabilitacyjny , terapeutyczny , żywieniowy itp. )

W ramach w/w pobytów zapewniamy :
opiekę medyczną
opiekę pielęgniarską
opiekę lekarza rodzinnego
opiekę psychologa i neuropsychologa
diagnozę i trening procesów poznawczych z zastosowaniem systemu Testów Wiedeńskich
terapię indywidualną
terapię grupową
opiekę duszpasterską
pełne wyżywienie ( 5 posiłków dziennie)
rehabilitację
rehabilitację neurologiczną
konsultacje lekarzy specjalistów